Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ) – Επίδομα 200€ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ!

Είσαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 49 άτομα προσωπικό;

Μπορείς να συμμετάσχεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ διάρκειας 40 ωρών και επιδότηση 200€! Τα μαθήματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό.

Ενδεικτικά κάποια αντικείμενα κατάρτισης (τμήματα):

  • Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο της εργασίας
  • Πωλήσεις – Marketing
  • Υγεία και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας
  • Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
  • Ξένες γλώσσες (Αγγλικά – Γερμανικά κλπ.)
  • Τεχνικές πωλήσεων
  • Υπάλληλος υποδοχής κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση στη διαδικασία συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (μόνο για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κατοικούν στα Ιωάννινα):

adminΕπιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ) – Επίδομα 200€ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ!