Μάρτιος 2022

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υλοποιεί, ως δικαιούχος, τη Πράξη «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Η  Πράξη είναι ενταγμένη, με κωδικό ΟΠΣ 5070792,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση Ένταξης αριθ. πρωτ. 762/03.03.2021,  ΑΔΑ 9ΜΛΠ7Λ7 – ΠΕΤ). Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. και με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.
Περισσότερα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ που προβλέπει 822 μόνιμες προσλήψεις. Λήξη αιτήσεων στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Γ/2022  του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 822 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.
adminΞεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ που προβλέπει 822 μόνιμες προσλήψεις. Λήξη αιτήσεων στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Περισσότερα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την Π.Ο.Σ.Ε.Μ. Αιτήσεις μέχρι 27/3/2022.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  1. Διοικητική Υποστήριξη με χρήση ΤΠΕ
  2. Εργασίες αποθήκευσης
  3. Ασφαλής οδήγηση και μεταφορά εμπορευμάτων
adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την Π.Ο.Σ.Ε.Μ. Αιτήσεις μέχρι 27/3/2022.
Περισσότερα

Ζητείται καθηγητής Ισπανικών

Ζητείται καθηγητής / καθηγήτρια Ισπανικών για διαδικτυακά μαθήματα, για λογαριασμό εκπαιδευτικού φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

adminΖητείται καθηγητής Ισπανικών
Περισσότερα