My Blog

Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” – Ποιους αφορά, διαδικασία και αποδοχές.

Ξεκίνησε το «Πρώτο Ένσημο», το ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει έως 31/12/2022.

Ο πρώτος μισθός διαμορφώνεται στα 670 ευρώ καθαρά από 1/1/2022 και αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν χρήση του κινήτρου του «Πρώτου Ενσήμου».

Σύμφωνα με την σχετική τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, το επίδομα πρόσληψης αφορά νέους 18-29 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 600 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στους νέους χωρίς ένσημα που θα προσληφθούν για πρώτη φορά εντός του 2022 θα καταβληθεί επίδομα 600 ευρώ (προπληρωμένος χρόνος εργασίας) για έξι μήνες, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Έτσι, για την περίοδο των 6 μηνών το «600άρι» αντιστοιχεί σε 100 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, νέος που θα προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό των 663 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2022, θα λάβει καθαρά 570 ευρώ το μήνα συν 100 ευρώ από την επιδότηση του πρώτου ενσήμου.

Ανεξάρτητο το επίδομα από τον μισθό

Το επίδομα θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος στον νεοπροσλαμβανόμενο για να το ξοδέψει όπως θέλει και είναι ανεξάρτητο από τον μισθό που θα καταβάλλει ο εργοδότης. Αντίστοιχα, 600 ευρώ για 6 μήνες θα λάβουν και οι εργοδότες για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ του ποσού, δηλαδή 300 ευρώ για τον εργοδότη και 300 για τον εργαζόμενο.

Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Δηλαδή ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει τον νέο και για μικρότερο διάστημα, π.χ. για 4 μήνες, λαμβάνοντας όμως μικρότερη επιδότηση.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 196 του νόμου 4855/2021 με τίτλο «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νέων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και η ομαλή ένταξή τους σε αυτή, με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

Αποδοχές

– α) Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

β) Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η επιδότηση της υποπαρ. α) μειώνεται στο ήμισυ. γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

– α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, για την καταβολή της επιδότησης της υποπαρ. β) της παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά η υποπαρ. α) της παρούσας παραγράφου.

– Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

– Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

– Οι ωφελούμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

– Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Δηλώσεις στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις

Για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης, οι όροι συνδυασμού με άλλα προγράμματα, και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα του παρόντος άρθρου, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του νεοπροσλαμβανομένου νέου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με τα ανωτέρω έντυπα.

Πηγή: aftodioikisi.gr

adminΣε ΦΕΚ το πρόγραμμα “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” – Ποιους αφορά, διαδικασία και αποδοχές.

Σχετικά άρθρα

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού 250 ωρών με επίδομα 1.250€.

«Επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher στον τομέα του τουρισμού – ανέργων και εργαζομένων». Επίδομα: έως 1.250€. Διάρκεια: 250 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Επεκτείνεται η δράση των ανέργων της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Νέα έναρξη Μάρτιο – Απρίλιο 2024.

Η δράση περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher). Πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *