Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υλοποιεί, ως δικαιούχος, τη Πράξη «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Η  Πράξη είναι ενταγμένη, με κωδικό ΟΠΣ 5070792,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση Ένταξης αριθ. πρωτ. 762/03.03.2021,  ΑΔΑ 9ΜΛΠ7Λ7 – ΠΕΤ). Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. και με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σκοπός και κύριο περιεχόμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης,  με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, ανεξάρτητα από τον κλάδο που απασχολούνται.

Θα συμμετάσχουν 760 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά την αξιολόγηση  των αιτήσεων συμμετοχής που θα υποβληθούν.

Καθένας ωφελούμενος θα παρακολουθήσει, μετέχοντας σε Τμήμα Κατάρτισης, ένα (1) από τα ακόλουθα 6 θεματικά αντικείμενα.

1. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing

3. Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου

4.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5.Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

6. Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η Κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ωρών

Μετά την Κατάρτιση, ακολουθεί η Πιστοποίηση στο αντίστοιχο με τη Κατάρτιση αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Συμβουλευτική υποστήριξη του ωφελούμενου σε τρεις συνεδρίες, διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 3 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Απριλίου 2022.

Αναλυτικά στοιχεία, για το Πρόγραμμα, τα απαιτούμενα για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή εις αυτό, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες, περιέχονται στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.

Σχετικά άρθρα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 80 ώρες κατάρτισης και 400€ επιδότηση από τoν ΠΑΣΕΛ. Αιτήσεις μέχρι 10/3/2023.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και

B’ ΚΥΚΛΟΣ Υποβολής αιτήσεων εργαζομένων – ωφελούμενων στον κλάδο ΤΠΕ με 90 ώρες κατάρτισης και 450€ επίδομα.

Από την Πέμπτη 16/2/2023, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, θα μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά,  την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο:  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου https://www.psict.gr .

Νέα δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – επιχορήγηση επιχειρήσεων έως 60% για την ψηφιακή τους αναβάθμιση

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *