Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υλοποιεί, ως δικαιούχος, τη Πράξη «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Η  Πράξη είναι ενταγμένη, με κωδικό ΟΠΣ 5070792,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση Ένταξης αριθ. πρωτ. 762/03.03.2021,  ΑΔΑ 9ΜΛΠ7Λ7 – ΠΕΤ). Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. και με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σκοπός και κύριο περιεχόμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης,  με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, ανεξάρτητα από τον κλάδο που απασχολούνται.

Θα συμμετάσχουν 760 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά την αξιολόγηση  των αιτήσεων συμμετοχής που θα υποβληθούν.

Καθένας ωφελούμενος θα παρακολουθήσει, μετέχοντας σε Τμήμα Κατάρτισης, ένα (1) από τα ακόλουθα 6 θεματικά αντικείμενα.

1. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing

3. Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου

4.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5.Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

6. Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η Κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ωρών

Μετά την Κατάρτιση, ακολουθεί η Πιστοποίηση στο αντίστοιχο με τη Κατάρτιση αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Συμβουλευτική υποστήριξη του ωφελούμενου σε τρεις συνεδρίες, διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 3 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Απριλίου 2022.

Αναλυτικά στοιχεία, για το Πρόγραμμα, τα απαιτούμενα για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή εις αυτό, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες, περιέχονται στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΜΟΝΟ για εργαζομένους στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ με 80 ώρες κατάρτισης, 3 συνεδρίες συμβουλευτικής και 400€ επιδότηση από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αιτήσεις μέχρι 5/4/2022.

Σχετικά άρθρα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 90 ώρες κατάρτισης 450€ επιδότηση από τον ΣΕΠΕΕ.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕΕ)» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 250 ώρες κατάρτισης, 5 ατομικές συνεδρίες και 1.250€ επιδότηση από τον ΣΕΠΕ.

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ), έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας” με MIS 5056243, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης με Αρ. Πρωτ. 4701/ 1009 /Α3/03/09/2020(ΑΔΑΨΨ8Ω46ΜΤΛΡ-ΜΣΑ) της

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 85 ώρες κατάρτισης και 425€ επιδότηση από την ΠΕΕΕΒ.

Η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» MIS: 5035168, η οποία εντάχθηκε στο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *