Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την ΕΟΓ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (02/2022)
σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1. Εξαγωγικό Εμπόριο και Ενίσχυση Εξωστρέφειας
2. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
3. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης:
Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, (ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται) με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και
κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης).

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

  • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
  • Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/
  • Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Διάρκεια προγραμμάτων: Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ωρών και θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

Πιστοποίηση: Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίστηκαν. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Εκπαιδευτικό επίδομα: Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ανά ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Υποβολή Αιτήσεων:  
Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Φορέα:  http://www.helfurfe.gr/el/
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από 01/09/2022 
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων έως και 25/09/2022, (ώρα 23:59:59).

Υποβολή δικαιολογητικών:
Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι 28/09/2022  και ώρα 23:59:59.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται (σύμφωνα με την ενότητα 6.2 της Πρόσκλησης) ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  helfurfe110@gmail.com.

Η μη έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση άκυρη.
Δικαιολογητικά που θα παραλαμβάνονται στο email στο φορέα μετά από την ώρα 23:59:59 δεν θα πρωτοκολληθούν και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Αρμόδια κ. Κατσογιάννη Θεανώ, στο τηλ. 2467022171.

Για να υποβάλλετε την Αίτηση σας, πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τα Δικαιολογητικά Υποβολής πατήστε εδώ

adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την ΕΟΓ.

Σχετικά άρθρα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 14:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *